Rehabilitatsioon
 

Rehe hotell hakkas pakkuma rehablitatsiooniteenust alates 2008a. kevadest, mil valmis selleks uus osakond.

Teenindame puudega lapsi ja täiskasvanuid, psüühilise erivajadusega täisealisi ning puuet taotlevaid lapsi ja tööealisi.

Rehabilitatsioonikeskuse info:

http://aa-lanrehabilitatsioon.weebly.com/